👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resurshållning: slöjdpåse åk 4 ht-17

Skapad 2017-04-23 21:30 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Eleverna får fördjupa sin förmåga att använda symaskinen, De syr slöjdpåsen med hjälp av en enkel beskrivning.De jobbar i grupper om 3 och stöttar varandra.
Grundskola 4 Slöjd
Du ska fördjupa din förmåga att använda symaskinen. Ni jobbar i grupper med 3 elever, som hjälper och stöttar varandra.

Du ska sy en personlig slöjdpåse efter en enkel beskrivning.

Innehåll

Övergripande kunskaper


Syfte


Centralt innehåll


Genomförande

Du kommer att jobba i en grupp om 3 st elever. Ni ska vara varandras stöd under arbetets gång och läsa och följa en enkel beskrivning.
Vi har korta, praktiska genomgångar för att leda arbetet framåt.
Du fördjupar dina förmågor att använda symaskin och tillverkar en personligt slöjdpåse.
Du dokumenterar i slöjdboken och redovisar ditt arbete. Projektet ställs ut i glasskåpet en vecka.

Bedömning

Jag som lärare kommer under arbetsprocessen att lyssna på dig, se dig arbeta och titta på det du gör.Vi kommer även att resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.
Jag kommer att ta del av din dokumentation och redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris för åk 4-6

Slöjdmatris åk 4-6

På väg mot grundläggande förmågor
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Noggranhet
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Användning av redskap
Du kan använda verktyg, redsakap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redsakap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redsakap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Fokus på miljö och val av arbetsstätt
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett mycket utvecklat sätt.
Utveckling av idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material du själv letar upp.
Utveckla arbetssätt
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går frammåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går frammåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går frammåt.
Omdöme och självvärdering
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Förståelse och förmåga att diskutera om symboler, färg, form och material
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler färger, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler färger, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvcklat sätt om symboler färger, form och material.