Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering persiska/dari VT 2017 V.16-22

Skapad 2017-04-23 22:38 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tal och skrift

 Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Kommunicera i tal och skrift

Språkutveckling och sitt lärande

Konkretiserade mål för eleven

 • Vi ska arbeta med olika texter. 
 • Vi ska arbeta med faktatexter.
 • Vi ska arbeta med lässtrategier.      

Undervisning och arbetsmetoder

 • Att läsa faktatexter
 • Att skriva sammanfattning om faktatext
 • Vi använda också digitala verktyg
 • Du har uppnått målen när...

 • Du kan tolka och förstå en text 
 • Du kan skriva en sammanfattning om en text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: