Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel

Skapad 2017-04-23 22:44 i Pysslingen Förskolor Järven Pysslingen
Förskola
Vad främjar barns samspel? När, var och hur samspelar barn?

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund;

Strandberg skriver (2006) att enligt Vygotskij är social kompetens grunden i människors utveckling. Den styr alla former av samspel mellan människor som i sin tur ger utveckling och lärande. Interaktion mellan människor bidrar både till intellektuell och till social utveckling eftersom de är förenade med varandra där språket har en viktig funktion både för att kommunicera med andra och för vårt inre tänkande. Enligt Strandberg (2006) har den ömsesidiga dialogen en stor betydelse i barnens lärande och Vygotskijs grundtankar är att interaktion och samspel mellan barn samt mellan barn och vuxen är en förutsättning för vårt lärande.

Mål;

Att se när, var och hur samspel uppstår samt synliggöra barns samspel för både barn, VH och pedagoger.

Målkriterie:

Genom observationer i planerade aktiviteter samt i vardagen.

Syfte;

Synliggöra, bekräfta och utmana barnens förmåga att samspela.

Metod;

Metoderna för att möjliggöra samspel kommer här att beskrivas punktvis samt kopplas till övriga aktuella pedagogiska planeringar.

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: