Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5: Massa och vinklar

Skapad 2017-04-24 09:20 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Innehåll

Presentation

Du kommer att arbeta med massa i decimalform samt att enhetsomvandla massa. Du kommer även att arbeta med vinklar. Du kommer att mäta vinklar med gradskiva samt rita egna vinklar. Vidare kommer du att träna på att räkna ut vinkelsumma i trianglar och fyrhörningar.  

Förmågor

Kommunikation: föra och följa matematiska resonemang samt använda matematikens uttrycksformer för att samtala och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Reflektion: värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat samt använda matematiskt tänkande för vidare studier i vardagslivet

Kreativitet: lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Samarbete: lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Ansvar: känna tillit till egen förmåga samt ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Undervisning

 Du kommer att få arbeta med: 

 • massa i decimalform
 • enhetsomvandla massa mellan hg och g
 • mäta vinklar med gradskiva
 • mäta vinklar i figurer
 • räkna ut vinkelsumma i trianglar och fyrhörningar
 • rita vinklar
 • begrepp
 • matematiska resonemang
 • problemlösning
 • tolka resultat, dra slutsatser och se rimlighet
 • praktiskt arbete i klassrummet och/eller utomhus
 • enskilt arbete samt par- och grupparbete

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: