Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5: Beräkningar, prioriteringsregler, avrundning

Skapad 2017-04-24 09:22 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Innehåll

Presentation

Du kommer att arbeta med multiplikation och division med 10, 100 och 1000 där en av faktorerna i multiplikationen är ett decimaltal och kvoten i divisionen är ett decimaltal. Du kommer att arbeta med enkla prioriteringsregler då multiplikation och division räknas före addition och subtraktion. Vidare kommer du att arbeta med överslagsräkning då du räknar ut ungefär vad summan är. Till sist kommer du att arbeta med avrundning samt träna avrundningsregler. 

Förmågor

Kommunikation: föra och följa matematiska resonemang samt använda matematikens uttrycksformer för att samtala och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Reflektion: värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat samt använda matematiskt tänkande för vidare studier i vardagslivet

Kreativitet: lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Samarbete: lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Ansvar: känna tillit till egen förmåga samt ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Undervisning

 Du kommer att få arbeta med: 

 • multiplikation med 10, 100 och 1000
 • division med 10, 100 och 1000
 • prioriteringsregler
 • överslagsräkning
 • avrundning tiotal, hundratal, tusental
 • avrundning heltal
 • avrundning tiondelar, hundradelar samt avrundning miniräknare med flera decimaler
 • begrepp
 • matematiska resonemang
 • problemlösning
 • tolka resultat, dra slutsatser och se rimlighet
 • praktiskt arbete i klassrummet och/eller utomhus
 • enskilt arbete samt par- och grupparbete

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: