Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner utifrån likheter och skillnader

Skapad 2017-04-24 11:42 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
I arbetsområdet kommer du att få utveckla kunskap om världsreligionerna för att sedan synliggöra din kunskap utifrån likheter och skillnader mellan dem. De konkreta målen som listas i den pedagogiska planeringen ska kunna mätas utifrån innehållet i kunskapsmatrisen. Hur väl du visar kunskap utifrån förmågorna under syftet.

Innehåll

Världsreligioner

Syftet med arbetsområdet är att utveckla dina förmågor att:

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Konkreta mål

  • Utveckla kunskap om Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism
  • Utifrån genomgång i helklass få tillgång till religiösa delar användbara för analys
  • Utveckla kunskap om olika religiösa delar för varje religion specifikt, för att kunna använda dem som verktyg så att du jämföra de olika religionerna med varandra
  • Använda din kunskap för att synliggöra likheter och skillnader mellan religionerna
  • Använda din totala kunskap om de fem religionerna för att synliggöra förmågorna ovan

 

Matriser

Religionskunskap, Maserskolan grundmatris

E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: