Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 1700- till 1800-talets början.

Skapad 2017-04-24 12:46 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Här nedan ser du kunskapskraven för år 6 i historia. Dessa krav står i skolverkets kursplanen för historia. Jag har gjort ett försök att skriva med lite enklare ord.
Grundskola 6 Historia

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2017 Årskurs 6

Historia

Syfte

Centralt innehåll

Se matris nedan.

Kunskapskrav och bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Kunskapskrav

Kunskapskrav i historia

Läs noga så ser du orden som skiljer de olika nivåerna åt. Tyvärr kan man inte "feta" text eller stryka under den här på unikum, annars hade vi markerat värdeorden på något vis.
På väg mot E
E
C
A
Historiska händelser, förhållanden och gestalter
,
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om händelser, förhållanden och personer,
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om händelser, förhållanden och personer,
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om händelser, förhållanden och personer,
Samhällsförändringar orsaker och konsekvenser
Du kan resonera på ett enkelt sätt om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Kulturmöten, in- och utvandring, politik
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Resonemang om historien påverkar vår nutid
Du kan resonera om hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat vår nutid. Du motiverar dina resonemang med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan resonera om hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat vår nutid. Du motiverar dina resonemang med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan resonera om hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat vår nutid. Du motiverar dina resonemang med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du resonerar/ berättar om historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du resonerar/ berättar om historia
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du resonerar/ berättar om historia
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: