Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken, verksamheter och samhällsfunktioner i närområdet.

Skapad 2017-04-24 13:44 i Apalbyskolan Västerås Stad
Du kommer att få lära dig om viktiga samhällsfunktioner i vårt samhälle och yrken som finns i ditt närområde.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I det här arbetet ska du få fundera på vilka yrken, verksamheter och samhällsfunktioner som finns omkring oss i närområdet samt pengars användning och värde.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att du ska bli medveten om vilka yrken som finns representerade i ditt närområde. Du ska få insyn i vilka olika verksamheter och samhällsfunktioner som finns, tex polis, skola, sjukvård, brandkår, köpcentrum m.m. Du ska också lära dig om olika betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

 

 

 

Arbetssätt

 • Vi diskuterar.
 • Vi skriver texter och illustrerar.
 • Vi läser faktatexter.
 • Vi tittar på filmer.
 • Vi gör intervjuer.
 • Vi gör observationer.
 • Vi arbetar med kartor.

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din delaktighet i gemensamma diskussioner och undersökningar.

Under arbetet ska du visa förståelse för pengars användning och värde.

Vid arbetets slut ska du kunna ge exempel på några yrken i närområdet.

Du ska också kunna ge exempel på några viktiga samhällsfunktioner i vårt samhälle.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: