Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, åk 4, Vt-17

Skapad 2017-04-24 14:51 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 4 Religionskunskap
Ordet religion kommer från latinska ordet religio som betyder att "vara bunden med en gud" eller att "visa vördnad för gud". Religion innebär också att tro på en högre makt, gud eller gudar. Religionen hjälper människor att försöka förstå varför världens finns, hur de ska leva och vad som är meningen med livet. Den ger också regler om hur människor ska vara mot varandra.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Syftet med undervisningen är att ... 

Eleverna ska bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället. Syftet är att ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. 

Utveckla sin förmåga att 

 • Analysera kristendomen och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
 • Analysera hur kristendomen påverkat och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • Söka information om kristendomen och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Så här ska vi arbeta

Du ska få lära dig ... 

 • centrala begrepp för kristendomen.
 • skrifter, tankegångar och religiösa uttryck för kristendomen.
 • heliga platser, ritualer och levnadsregler.
 • kristna högtider och traditioner.
 • vad tro kan betyda för olika människor.
 • spår av kristendomen i dagens samhälle.

- studieteknik.

- källkritik.  

 

Vi ska ...

 •  skapa egna frågor med svar.  
 •  se filmer.
 •  använda och testa studieteknik på olika sätt vid våra genomgångar/textbearbetning samt när vi tittar på film t.ex.  mindmap/tankekarta/sökläsning/anteckningar. 
 •  elevernas eget val. 
 •  vi arbetar med att vara källkritiska till det material vi tar del av. 

 

Detta ska bedömas

Du ska kunna ... 

 • några centrala begrepp för kristendomen.
 • kunna konkret nämna några skrifter, tankegångar och religiösa uttryck för kristendomen.
 • berätta om några heliga platser, ritualer och levnadsregler.
 • förklara för olika kristna högtider och traditioner.
 • resonera och reflektera för vad tro kan betyda för olika människor.
 • kunna nämna något om kristendomens betydelse för det svenska samhället - se spår av religionen. 
 • söka information och använda några olika källor och skriva om detta i någon berättande texttyp (valbar). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion, åk 4, ht16/vt17

på god väg
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Heliga platser/rum, ritualer och regler för kristendomen.
Du känner till några
Centrala tankar och skrifter för kristendomen.
Du känner till några
Högtider och traditioner för kristendomen.
Du känner till några
Kristendomens betydelse
Kunna nämna något om kristendomens betydelse för det svenska samhället -se spår av religionen
Centrala begrepp
Kunna nämna några centrala begrepp inom Kristendomen.
Resonera och reflektera
Kunna resonera och reflektera kring vad tro kan betyda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: