Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2017-04-24 15:29 i Nolbyskolan Alingsås
Ett temaarbete om människans utveckling under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3
Människans utveckling är otroligt spännande och vi ska lära oss om hur man levde under forntiden och jämföra med hur vi lever idag.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Elevdel-Konkreta mål

 Du ska kunna:

- hur vi kan se spåren av den senaste istiden 

- namnge samt tidsordna jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern

- beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar under de   olika tidsåldrarna under forntiden.

- berätta något om hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

- läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor samt använda faktan till att tillverka en fondvägg med vår egen forntidsby och sedan muntligt berätta om byn.
 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

-namnge samt tidsordna jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. 

-beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden.

-berätta något om hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

-läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor samt använda faktan till att bygga en egen forntidsby och sedan muntligt berätta om byn.

 

Undervisning

Vi kommer att:

-läsa faktatexter/faktaböcker och svara på frågor på innehåll.'

-diskutera och prata kring ämnesområdet.

-se på filmer.

-skriva faktatexter om forntiden.

-besöka Ekhagens forntidsby.

-skapa en egen forntidsby och muntligt redovisa vad byn innehåller.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: