Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-04-24 16:24 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Arbetsområdet innefattar fyra delar: Skogstyperna lövskog och barrskog, Artkunskap, Ekosystem i närmiljön och Människans beroende av och påverkan på skogen.
Grundskola 4 Biologi
Skogen, en tillgång för oss alla.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

 • Hur ser skogen ut i din närmiljö?
 • Vilka olika skogstyper har vi i Sverige och vad skiljer dem åt?
 • Vilka växter och djur lever där och hur ser sambandet mellan dem ut?
 • Vad använder vi människor skogen till?
 • Vilka hot står skogen inför?

Skogstyperna lövskog och barrskog

 • förklara begreppen lövskog, barrskog och blandskog.


Artkunskap

 • känna igen och namnge några löv- och barrträd.
 • trädets olika delar.
 • känna igen och namnge några växt- och djurarter som lever i skogen.


Ekosystem i närmiljön

 • ge exempel på näringskedjor i skogen som finns i närmiljön.
 • förklara vilken betydelsen tillgång till den icke-levande miljön (t.ex. ljus och vatten) har för olika organismer.


Människans beroende av och påverkan på skogen

 • berätta varför skogen är viktig för människan.
 • berätta om olika faktorer som hotar skogen.
 • vilka skyldigheter och förmåner Allemansrätten ger.

 

Bedömning

Jag bedömer:

 • ditt deltagande i diskussioner och samtal
 • ditt genomförande av arbetsuppgifter
 • processen och genomförandet av dina muntliga redovisningar
 • hur du genomför de laborationer vi gör.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa & diskutera faktatexter
 • Se filmer
 • Leta information i faktatexter (böcker och internet)
 • Leta djur och artbestämma dessa
 • Planera, förbereda & genomföra muntliga redovisningar
 • Samtala & resonera om olika samband i naturen och människans beroende av och påverkan på skogen,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du använder information och fakta i din kommunikation.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och då du redovisar på andra sätt. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och då du redovisar på andra sätt. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Hur du använder utrustning.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Hur du redovisar det du undersökt.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kunskaper om begrepp och samband
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Människan och naturen
Du kan ge exempel och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: