Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så in i Norden - en reseberättelse

Skapad 2017-04-24 16:26 i Olandsskolan Östhammar
Ett arbetsområde om Nordens länder i årskurs 4
Grundskola 4 Geografi
Tänk dig ett härligt smörrebröd eller varför inte liten bit jäst haj. Sånt kan du få smaka i Danmark och i Island. Nu ska du få lära dig om Nordens länder och göra en resa i tre av dem. Lycka till!

Innehåll

Syfte

Det är alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Undervisning

Vi kommer att

 • ha genomgångar om norden.
 • titta på film.
 • arbeta med kartor.
 • samtala och diskutera både i grupp och helklass
 • skriva reseberättelse ifrån tre av länderna.

Du kommer enskilt att

 • leta fakta om tre länder i norden.
 • skriva en reseberättelse om din resa runt i Norden

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån din

 • kunskap om de nordiska länderna och dess huvudstäder.
 • kunskap om naturresurser och naturtyper.
 • förmåga att använda en karta.
 • förmåga att använda centrala ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris- Nordens länder

Visar grundläggande förståelse
Visar förståelse
Visar god förståelse
Använda kartan
Du kan med viss hjälp använda en karta för att undersöka och göra beskrivningar av naturen i området Norden på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda en karta för att undersöka och göra beskrivningar naturen i området Norden på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda en karta för att undersöka och göra beskrivningar av naturen i området Norden på ett fungerande sätt.
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex karta, klimat, landskap, årstider, väderstreck, naturtyper, befolkning.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika naturresurser i Norden.
Du känner till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: