Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2017-04-24 23:06 i Valboskolan 7-9 Färgelanda
Etik och Moral - träna dig i att skriftligen tänka, tycka, resonera, argumentera och diskutera fram din egen åsikt tillsammans med svenskan.
Grundsärskola 9 Samhällsorienterande ämnen
Vad är rätt och vad är fel? Hur bestämmer man vad som är rätt och fel, gott och ont? I kursen kommer du få träna dig att ta ställning och motivera varför du tycker som du gör!

Innehåll

 

Etik = Hur bör vi göra och tänka för att det ska bli gott eller ont?! De normer och värderingar använder vi när vi väljer i olika lägen i livet. Kommer från grekiska och kan också översättas med “sed” = “så brukar vi göra”.

Moral = Hur vi gör när vi väljer etiska val, eller hur vi använder etiken.

Moral och etik kan alltså användas för att börja bestämma vad som är gott och ont i livet. Det finns olika sätt och modeller att utgå från och du behöver kunna minst en av dessa

Samarbete med svenska sker genom att du presenterar dina tankar, fakta om ett ämne som du själv valt tillsammans med din diskussion om vad som är rätt och fel i dina slutsatser i en uppsats och i argumenterande tal.

 

Lycka till!

Martin

Matriser

SO
Bedömningsmatris Särskola i So år 7-9

E
C
A
Sveriges historia från 1850 till nutid
Bedöms ej i detta område
Du kan **bidra** till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Du kan föra **enkla** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Historiska händelser vikingatid till frihetstid
Bedöms ej i detta område
Med hjälp av tidslinjer visar Du på historiska händelser och **bidrar** till resonemang om olika händelser och gestalter under tidperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar Du på historiska händelser och för **enkla** resonemang om olika händelser och gestalter under tidperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar Du på historiska händelser och för **välutvecklade** resonemang om olika händelser och gestalter under tidperioden vikingatid till frihetstid.
Världskrigen, folkfördrivningar
Bedöms ej i detta område
Du **bidrar** till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Du för **delvis underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Du för **väl underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Religionens betydelse i Sverige
Bedöms ej i detta område
Du kan **medverka** i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Världsreligioner
Bedöms ej i detta område
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner **bidrar** Du till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för Du **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för Du **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor och livsåskådningar
Du väljer ett etiskt ämne att tala och skriva om. Du resonerar, argumenterar och diskuterar fram din åsikt.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att **bidra** till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **delvis fungerande** sätt och föra **enkla** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **väl fungerande** sätt och föra **välutvecklade** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Kartor
Bedöms ej i detta område
Du kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Fältstudier
Bedöms ej i detta område
Du **medverkar** i att genomföra fältstudier och ger **något** exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Du genomför fältstudier på ett **delvis fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Du genomför fältstudier på ett **väl fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Befolkning och bebyggelse
Bedöms ej i detta område
Du **bidrar** till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Du för **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Du för **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen. .
Globala miljöfrågor
Bedöms ej i detta område
I samtal om globala miljöfrågor kan Du **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan Du ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan Du ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Lagar och regler
Bedöms ej i detta område
Du kan ge exempel på lagar och regler i samhället och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Politiska val och styrelsesätt, mänskliga rättigheter
Bedöms ej i detta område
Du kan **medverka** i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Nationella minoriteterna
Bedöms ej i detta område
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Yrken
Bedöms ej i detta område
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och Bedöms ej i detta område**bidrar** till resonemang om deras funktion.
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **enkla** resonemang om deras funktion.
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **välutvecklade** resonemang om deras funktion.
Information om samhället
Bedöms ej i detta område
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och göra något **eget övervägande** vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **väl utvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Här mäts vilka begrepp och ord du använder för att förklara din åsikt. Hur förklarar du ord och begrepp och använder du dessa för att kunna förklara?
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: