Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ge och fy: Hållbar utveckling7a1 vt17

Skapad 2017-04-25 09:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F Fysik Geografi
Hållbar utveckling

Innehåll

Konkretisering

Du ska visa din förmåga 

- resonera kring hur människans aktiviteter kan hänga ihop med klimatförändringar (transporter, industri, sopor, avfall, jordbruk...) 

- ge förslag på lösningar som skapar en hållbar utveckling och se konsekvenser av dessa för aspekterna miljö(ekologi), ekonomi, människor (social).

- förstå och kunna använda relevanta geografiska begrepp (hållbar utveckling, förstärkt växthuseffekt etc.)

 

Arbetssätt och redovisning

Lärarledda lektioner och genomgångar, uppgifter enskilt och i grupp, texter/textförståelse, begrepp

Bedömning

- förklara och se konsekvenser, här är det viktigt att du underbygger (har stöd i fakta) och utvecklar. Konsekvenserna kan beröra människa, samhälle och miljö 

- värdera lösningsförslag, även här är det viktigt att du underbygger, men även att du värderar och ser konsekvenser av olika lösningar. 

- använda begrepp, här bedöms bredden av begrepp som används och med vilken precision de används.

Matriser

Fy Ge
Geograf Hållbar utveckling

-------------------->
-------------------->
-------------------->
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
DU för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Du kan även geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Du redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Fy Ge
Fysik Hållbar Utveckling

-------------------->
-------------------->
-------------------->
Förklara och beskriva
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor och energi-användning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energi-användning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor och energi-användning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Fakta och värderingar
Skilja fakta från egna åsikter. Motivera dina egna åsikter. Se konsekvenser
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser utifrån människa, samhälle och miljö.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser utifrån människa, samhälle och miljö.
Diskussion
Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan ge exempel på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan redogöra för fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan ur olika perspektiv redogöra för fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: