👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP delprov B - LÄSA & LYSSNA

Skapad 2017-04-25 09:17 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Engelska
De nationella proven är så kallade proficiency tests, vilket innnebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av din allmänna språkfärdighet i engelska, oavsettvar, när och hur denna färdighet uppnåtts. Provet innehåller uppgifter av olika karaktär och med varierande svårighetsgrad. Den avsatta tiden att genomföra respektive prov bestäms på basis av erfarenheter från utprövningar, så att du ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

Innehåll

Delprov B1 - READING (LÄSA)

  • Reading innehåller tre uppgifter som på olika sätt prövar din förmåga att läsa och förstå texter av skilda slag. (90 min)

Delprov B2 - LISTENING (LYSSNA)

  • Listening består av tre uppgifter som på varierade sätt fokuserar på din förmåga att lyssna och förstå olika typer av talad engelska i dialog- eller monologform. (50 min)

Matriser

En
NP delprov B1 - LÄSA (54p)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
B1a (18p)
B1b (24p)
B1c (12p)
grammatik och stavning

En
NP delprov B2- LYSSNA (49p)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
B2a (22p)
Lyssna en gång
B2b (18p)
Lyssna två gånger
B2c (9p)
Lyssna en gång

En
NP Engelska Delprov B LÄS & LYSSNA (103)

F
F+
E
E+
D
D+
C
C+
B
A
Helhetsbedömning
0-16
17-33
34-43
44-53
54-59
60-66
67-74
75-83
84-92
93-103

En
NP delprov B - LÄSA & LYSSNA: Kunskapskrav

EUM
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategier för lyssnande och läsning.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategier för lyssnande och läsning.