Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2017-04-25 12:21 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
"Vad händer om jag bryter mot lagen? Hur fungerar en domstol? Vilka straff finns det?" I det här arbetsområdet får du lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Dessutom kommer vi att diskutera frågor som har med brott och straff att göra. I samarbete med svenskan skriver vi egna nyhetsartiklar och använder begrepp som hör till Lag och rätt.

Innehåll

Mål

 • Förstå skillnaden mellan lagar, regler och normer
 • Få kunskap om och förståelse för hur det svenska rättssystemet fungerar (från brott - dom - straff)
 • Känna till några olika påföljder (straff) som finns i Sverige och andra länder samt få insikt i vad straffen fyller för funktion
 • Kunna använda begrepp
 • Kunna reflektera över och ange förklaringar till varför människor begår brott, konsekvenser av detta samt hur brottslighet kan förebyggas

 

Arbetssätt och redovisning

 • Kortare genomgångar och filmer
 • Diskussioner och värderingsövningar 
 • Instuderingsfrågor
 • Läsning anvisade sidor i samhällskunskapsboken. 
 • Planering och uppgifter läggs ut på Classroom.

 

Bedömning

Dina förmågor har du möjlighet att visa i:

 • Deltagandet på lektioner.
 • Enskilt skriftligt test

 • Nyhetsartikeln du skriver i samarbete med svenskan.
 • Uppgifter vi arbetar med under lektionstid 

 Se matris nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sv Sh
Lag & rätt

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kunskaper
Kunskaper om rättsliga processer och se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Förmågan att använda och förstå centrala begrepp för arbetsområdet
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv, kunna se orsaker och konsekvenser och föra resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Sv Sh
Lag och rätt åk 7

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva nyhetsartikel
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: