Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tid och temperatur

Skapad 2017-04-25 12:31 i Nygårdskolan Borlänge
Tidsbegrepp, enheter för att mäta tid, tidtabeller och klockan.
Grundskola 3 – 4 Matematik Fysik
Vi lär oss de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Vi tränar på att omvandla mellan olika enheter för att mäta tid, skriva datum, läsa av klockan, läsa av temometer och skriva klockslag samt göra beräkningar med tid och tidsskillnader.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik, arbetssområdet Tid, ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Mål:

Du ska kunna:

 • enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
 • räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • läsa av en tidtabell
 • läsa av temperaturen

Bedömning

Eleven bedöms utifrån:

 • delaktighet på lektionerna
 • diagnoser
 • prov

Undervisningen

Vad? Vi kommer att träna på:

 • tidsbegrepp
 • enheter för att mäta tid (år, månad, vecka, dygn, timme minut och sekund)
 • läsa och skriva datum
 • klockan (digital och analog tid)
 • metoder för beräkning av skillnaden mellan klockslag
 • tidtabeller

Hur? Vi kommer att:

 • Arbeta i matematikboken
 • Ha gemensamma genomgångar och uppgifter
 • Spela spel
 • Träna på datorn/iPad (elevespel), (kunskapsjärnan)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Fy Ma
Tid

Behöver träna mer
Klarar uppgiften
Klarar uppgiften med god marginal
Jag vet hur många månader det går på ett år och jag kan räkna upp dem i ordning.
Jag kan numret på alla månaderna.
Jag vet hur många dygn det går på en vecka.
Jag vet hur många dygn det går på ett år.
Jag vet vad ett skottår är.
Jag förstår varför vi har de årstiderna vi har i Sverige.
Jag vet ungefär hur många veckor det går på ett år.
Jag vet hur många timmar det går på ett dygn.
Jag förstår varför vi har dag och natt när vi har det, och varför dagarna är längre på sommaren och kortare på vintern.
Jag vet vad förkortningarna s, min och h betyder.
Jag vet hur många minuter det går på en timme.
Jag vet hur många sekunder det går på en minut.
Jag kan räkna ut hur många sekunder det går på t.ex. 4 minuter.
Jag kan säga vad klockan är genom att titta på en analog klocka.
Jag kan skriva vad klockan är genom att titta på en analog klocka.
Jag kan säga vad klockan är genom att titta på en digital klocka.
Jag kan räkna ut hur lång tid det tar att ta bussen om den t.ex. går 8.15 och är framme 17.00.
Jag kan räkna ut hur många timmar det går på t.ex. 31 dygn.
Jag kan skriva dagens datum på tre olika sätt.
Jag kan läsa av en tidtabell.
Jag kan läsa av en almanacka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: