Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division

Skapad 2017-04-25 12:44 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 Matematik
På vilket sätt hör 5*5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig i kapitlet om multiplikation och division.

Innehåll

MULTIPLIKATION och DIVISION


Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att

Undervisningens innehåll

VAD?

GRUNDKURS
Vi kommer att arbeta med:
- Addition och multiplikation hör ihop
- Multiplikationstabellerna
- Multiplikation och division hör ihop
- Divsion
- Att multiplicera med tiotal och hundratal
- Att multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig.
- Räkna talsorterna för sig.
- Kort division och algoritm
- Problemlösning med multiplikation och division

HUR?
Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner.
- problemlösning.
- färdighetsträning.

Följande centrala innehåll ur kursplanen för matematik kommer vi att beröra:

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kunna multiplikationstabellerna 2-10 automatiserat.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
 • kunna multiplicera tal som 34*7 och 225*6.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division, t ex 84/4.
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • kunna förklara orden: multiplikation, faktor, produkt, division, dividera, kvot och kort division.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MULTIPLIKATION och DIVISION skolår 4

På god väg
Kan
Eleven förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
5+5+5 = 3*5
Eleven kan multiplikationstabellerna automatiserat.
Tabell 2-10
Eleven förstår hur multiplikation och division hör ihop.
5*3=15 15/5=3
Eleven kan räkna enkel division med huvudräkning.
40/5=
Eleven kan multiplicera med tiotal och hundratal.
5*60=
Eleven kan multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig med uppställning.
34*7= räknas med uppställning/algoritm.
Eleven kan räkna kort division.
84/4=
Eleven kan lösa problem/läsuppgifter med multiplikation.
Tarja beställer 5 hamburgare för 31 kr styck. Hur mycket ska hon betala?
Eleven kan lösa problem/läsuppgifter med division.
Under dagen har David spelat på chokladhjulet för sammanlagt 30 kr. Hur många gånger har han spelat om varje spel kostar 5 kr?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: