Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wir gehen ins Kino

Skapad 2017-04-25 13:33 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig olika fraser för att kunna stämma träff med en kamrat inför ett biobesök och en filmkväll. Du ska också på ett enkelt sätt kunna berätta om filmer och säga vad du tycker om dem samt berätta om dina TV- och läsvanor. Med hjälp av en text ska du jämföra fritidsvanor i tysktalande länder med dina egna erfarenheter.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Innehåll och arbetssätt

Detta kommer vi att arbeta med

 • Dialoger där du stämmer träff med en kompis inför ett biobesök och en filmkväll.
 • Ord och fraser för att stämma träff och för att uttrycka din åsikt om t ex filmer.
 • Läsa korta, beskrivande texter om några kända filmer och para ihop beskrivningen med rätt filmtitel.
 • Läsa en text om vad människor i Tyskland gör på fritiden och jämföra med dina erfarenheter.
 • Samtal där du berättar om dina bio- och TV-vanor, vilken typ av filmer du gillar samt vad du tycker om några olika filmer.
 • Några adjektiv och deras motsatser.
 • En sångtext och sjunga sången.
 • Grammatisk struktur: modala hjälpverb (hur man säger kan, vill, måste och får på tyska)
 • Titta på den tyska Ice Age 1 med tysk text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att lyssna på dialoger och ha genomgångar av nya ord och fraser gemensamt. Du kommer att arbeta med dialoger och samtal i par/liten grupp. Läser och skriver gör du enskilt och i par. Arbetsområdet avslutas med filmen Ice Age 1.

 

 

Bedömning

I detta arbetsområde kommer jag att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal. Du kommer att, tillsammans med en kamrat,  genomföra ett samtal där ni stämmer träff för ett biobesök eller en filmkväll och pratar om era film- och TV-vanor. 

 

Matriser

M2
Tala - produktion (VT17)

Ny rubrik

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal,använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F
E
C
A
Tala - produktion, interaktion
Formulera sig och kommunicera i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och göra förbättringar av talat språk
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
Använda språkets strategier för att göra sig förstådd
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: