Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2017-04-25 14:43 i Malmabergsgruppen Västerås Stad
Grundskola 4 Engelska
Engelska år 4

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- förstå talad engelska och läsa olika slags texter så att du förstår vad som sägs/står
- prata engelska, göra dig förstådd samt att förstå andra
- skriva engelska så att andra förstår

Centrala innehållet

Du kommer enskilt och tillsammans med andra att:
- läsa olika böcker och texter.

- lyssna när andra berättar och se på film.
- berätta och samtala om olika saker, personer, om dig själv och din familj.
- skriva om olika saker, personer om dig själv och din familj.
- lära dig fraser för att kunna göra dig förstådd, förstå när andra pratar och kunna delta i ett samtal.

Kunskapskrav

Du kommer visa att du kan (lyssna, läsa, samtala och berätta, skriva):

- förstå det viktigaste av innehåller när någon talar tydlig enkel engelska i lugnt tempo
- förstå det viktigaste av innehållet i en text som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen
- i muntliga och skriftliga övningar kan du enskilt och tillsammans med andra formulera dig enkelt så man förstår med fraser och meningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: