Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nätsmart

Skapad 2017-04-25 15:05 i Bruksskolan Munkedal
Läsinlärning i årskurs 1
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Dagligen matas vi med budskap och underhållning från en mängd källor. Det kan vara på tv, i tidningar, via reklam, i böcker, på Internet och så vidare. Men varifrån kommer egentligen alla dessa texter och varför ser de ut som de gör? Kan man lita på allt som man läser eller som ens lärare säger? Detta ska vi fundera mer på i ett temaarbete om källkritik och kritisk textgranskning. Vårt mål är att bli nätsmarta!

Innehåll

Mål för eleven

Du ska känna till att man kan hämta information på olika ställen och ge exempel

Du ska känna till ett par relevanta begrepp som ”fakta”, ”googla”, ”källa”, "källkritik", "sant", "osant"

Du ska kunna argumentera för din egen åsikt

Du ska kunna resonera kring olika texter och vem de är riktade till

Du ska få prova att intervjua, sammanställa och redovisa resultat i ett stapeldiagram

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att delta i diskussioner och resonera kring innehållet i olika texter

Vi bedömer din förståelse för ett par centrala begrepp

Vi bedömer din förmåga att skilja på olika texters avsändare och mottagare

 

Undervisningens innehåll

 

Så här arbetar vi:

 

Läsning och genomgång av olika texter. Det kan vara sagor, filmer, reklam eller texter som vi själva har skapat

Diskussion i helklass och mindre grupper kring de texter vi behandlar

Tillsammans listar vi några sätt att söka information på och provar dem

Vi tittar på serien ”Hur vet du det” från UR. Här får vi möta Jenny som försöker starta en blogg om hundar men stöter på svårigheter när det kommer till informationssökning, faktakoll, sanningar och myter med mera. Vi jämför hur Jenny hanterar sina utmaningar och hur vi har tänkt.

Vi leker lekar kopplade till ämnet, exempelvis ”viskleken”

Vi gör olika värderingsövningar där vi provar att ta ställning och bedöma sanningshalten i olika påståenden.

Vi ska göra en undersökning om medievanor och sammanställa resultaten i ett stapeldiagram

Vi läser om "Snytkorven" (ett arbetsmaterial från Statens medieråd och Skolverket)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: