Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SEX OCH RELATIONER

Skapad 2017-04-25 15:27 i Norrtullskolan Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
För de flesta vuxna är sexualiteten en viktig del av livet. Med kunskaper om hur du kan undvika oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar ökar dina chanser till ett lyckligt liv. Genom att själv ta ansvar kan du påverka din framtida hälsa.

Innehåll

När kursen är slut ska du ha fått diskuterat, tagit ställning, värderat samt lärt dig olika begrepp inom arbetsområdet. Vi har då haft föreläsningar och olika diskussionsövningar, arbetat med frågor och begrepp och tittat på filmer. Jag vill att du genom hela kursen tänker på att samarbeta och lyssna på andra med respekt även om ni har olika åsikter. Du kommer att examineras i ett prov där du får ha huvudboken som hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
    Bi  7-9

Matriser

Bi
SEX OCH RELATIONER

E
C
A
Samtala och diskutera
  • Bi  A 9
Du kan samtala om och diskutera frågor runt sex och relationer. Du visar respekt för andra.
Du kan samtala om och diskutera frågor runt sex och relationer med utvecklade motiveringar och begreppsförståelse. Du lyssnar och visar respekt för andras åsikter och samarbetar bra.
Du kan samtala om och diskutera frågor runt sex och relationer med välutvecklade motiveringar och ställningstagande samt begreppsförståelse. Du lyssnar och visar respekt för andras åsikter och visar alltid en hjälpsam och samarbetsvillig sida.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Samband som rör människokroppen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sexualitet och relationer. Det visar du genom att du resonerar och använder begreppen inom området med ett enkelt språk.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sexualitet och relationer. Det visar du genom att du resonerar och använder begreppen inom området väl och med ett naturvetenskapligt språk.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sexualitet och relationer. Det visar du genom att du resonerar, förklarar och använder begreppen inom området med ett välutvecklat naturvetenskapligt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: