Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material, föremål och och dess egenskaper

Skapad 2017-04-25 15:45 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Kan en knapp få en lampa att lysa? Kan den flyta? Är den magnetisk? Finns det olika material på knappar?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien.
 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Begreppen material, föremål och egenskaper.

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska får träna:

Att kunna använda ordet föremål om ett stycke materia.

Att kunna beskriva föremål med hjälp av deras egenskaper

Att kunna identifiera föremål med hjälp av givna egenskaper

Att kunna sortera föremål i grupper efter deras egenskaper

Att kunna namnge föremål.

Att kunna känna igen material som föremål är gjorda av

Att inse att ett föremåls form kan ändras medan materialet förblir detsamma

Att kunna sortera föremål i grupper efter material

Att kunna skilja mellan föremål som består av ett material och sådana som

består av flera.

Att göra systematiska undersökningar av antal föremål utifrån om de är magnetiska, flyter/sjunker och om de leder elektricitet.

Vi fyller i en tabell där vi ställer hypoteser och drar slutsatser av det vi har kommit fram till.

Vi tittar på film där vi lär oss om återvinning och återanvändning av olika material.

 

Hur kan jag visa vad jag har lärt mig?

Du visar att du har förstått genom de praktiska övningarna, samtalen med kompisar och i klassen samt genom dina systematiska undersökningar med dina hypoteser/slutsatser.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: