Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norouz

Skapad 2017-04-25 19:09 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Modersmål
Norouz firas att välkomna våren!

Innehåll

 

Syftet är:

 

Att kunna lära sig om kultur och seder i hemlandet.

Att kunna tal och skrift om högtiden Norouz och eldfesten.

Att kunna jämföra hur nyår firas i hemlandet och i Sverige.

 

  

Innehåll:

Du kommer att lära dig om:

Vad Norouz är?

Varför firar man Norouz?

Vad man gör under Norouz perioden?

Vad man har på Haftsin bordet?

Vad eldfesten och trettondagsafton är?

Vilka länder firar högtiden Norouz?

Arbetssätt:

 

Du kommer att arbeta med:

Att läsa text om Norouz

Att tala om Norouz och jämföra med svensknyårstid

Att intervjua dina föräldrar och berätta hur ni firar hemma

Att lyssna på sagor och titta på film som handlar om Norouz

Att skriva en text om Norouz och presentera i lektionen

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Presentera ditt arbete muntligt

Att vara aktiv i diskussioner

hur du kan skriva din text om Norouz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: