Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istid, stenålder och bronsåldern.

Skapad 2017-04-25 19:28 i Östad skola Lerum
Grundskola F – 3 Musik Teknik Bild SO (år 1-3) Svenska
Vilka spår kan vi idag se av istiden? Hur levde människor på stenåldern och bronsålder? På vilket sätt förändrades bostäder, båtar, kläder, vapen, redskap, smycken och sättet att jaga under forntiden. Dessa frågor, och många fler, kommer du att få svar på under vårt arbete med forntiden!

Innehåll

Varför gör du det här ?

Syftet med arbetsområdet är att du ska bli nyfiken på historia och att du ska få kunskap om människans historia under denna tidsperiod. Dina kunskaper ska ge dig bakgrundsfakta så att du ska kunna fundera över och förstå din samtid och din framtid. Du kommer också att få en förståelse för hur platser, människor och händelser förändras och utvecklas. 

Syftet är också att du ska utveckla din förmåga att söka information och använda den för att utveckla ditt skrivande.
 • Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Te
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 •     spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Vad behöver du lära dig?

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Te  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Te  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Te  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Te  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Hur gör du?

I kurserna kommer du att arbeta med:
- faktatexter,
- tankekartor,
- faktafilmer
- studier i naturen
- praktiskt arbete forntidens vardagsföremål,
- egna skrivna texter,

-sjunga sånger med forntidstema
- bilduppgifter och
- diskussioner.

Det här ska du kunna ( F -3)

Under vårt arbete med forntiden ska du

- få en uppfattning om när i vår historia forntiden är och placera ut de olika tidsperioderna på en tidslinje.
- namnge och ge några exempel på vad som kännetecknar de olika 'åldrarna' (istiden, stenålder och bronsåldern).
- kunna berätta om hur det var att leva på forntiden och göra jämförelser med hur det är att leva i nutiden.
- känna till olika spår av forntiden i vår natur.
- känna till orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan.
- kunna läsa en faktatext utifrån en läsförståelsemodell.
- känna till arbetsmetoden med tankekarta och utifrån en tankekarta skriva en faktatext med egna meningar samt kombinera texten med bilder. 
- lyssna, vara aktiv och arbeta självständigt samt ta ansvar för dina arbetsuppgifter.Under ditt arbete med forntiden kommer din lärare att bedöma;

- om du kan placera forntiden på en tidslinje i förhållande till jordens skapelse och vår nutid.
- om du kan namnge och ge några exempel på vad som kännetecknar de olika 'åldrarna'.
- om du känner till olika spår av forntiden i vår natur och i vårt språk.


Din lärare kommer också att bedöma din förmåga att;

- kunna reflektera över hur det var att leva på forntiden och göra jämförelser med hur det är att leva i nutiden.
- känna till orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan.
Detta visar du genom att du skriver och svarar på frågor om de områden som berör din årskurs.

Din lärare kommer även att bedöma din förmåga att;

- lyssna, vara aktiv och arbeta självständigt samt ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Detta visar du på våra lektioner och i skriftliga dokumentation.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: