Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

teknik vt 17 GA

Skapad 2017-04-26 02:17 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 Teknik
Behov, design, ritning, hållbarhet, styr och reglersystem och konstruktion.

Innehåll

Behov av tekniska lösningar, design teoretiskt och praktiskt av stol och bro, skiss och ritning, hållbarhet med tanke på miljö, ekonomi och hållfasthet, styr och reglersystem samt konstruktion.

Uppgifter

 • Brobygge

 • Brobygge

 • Brobygge

 • hållfasthet

 • Brobygge

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
teknik vt 17

Rubrik 1

 • Tk  E 9   Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt

Tk
Teknik åk 7-9 G-A

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Tekniska lösningar i vardagen
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå och lösa problemet.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av tekniska begrepp beskriva hur enkelt olika delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av tekniska begrepp beskriva hur olika delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av tekniska begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktioner
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå konstruktioner.
Du kan enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå teknikutvecklingen och konstruktionsrbeten.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Föra arbetsprocessen framåt
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att föra arbetsprocessen framåt.
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation av arbetet
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med dokumentation av arbetet.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där avsikten i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där avsikten i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där avsikten i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser av tekniska lösningar
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå problemet och konsekvenser av tekniska lösningar.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: