Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik våren-17

Skapad 2017-04-26 08:16 i Håvestens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Utvärdering Naturkunskap och teknik våren-17

Innehåll

 

Mål från styrdokument

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Vi ser att barnen visar intresse för växter och djur. Med hjälp av sina sinnen (smaka, lukta, lyssna, känna och se)ska barnen uppleva och lära sig mer om naturen. Med hjälp av vårtecken ska barnen få mer kunskap om växter och djur.

Barnen ska få undersöka och få experimentera för att få utlopp för sin spontana nyfikenhet och vidga sina kunskaper.

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

  • få barnen intresserade av växter/natur och djur.
  • genom sina sinnen uppleva teknik/experiment

Insatser för att nå målet

  • Fyrfältaren (Jag kan/vet, jag vill veta, jag tror, jag har lärt mig)
  • Barnintervju om utflyktsmålet ( jag har luktat,känt, sett, hört och smakat)
  • Vi går till kontinuerligt på utflykt till skogen och andra utflyktsmål i närområdet.
  • Luppar och andra hjälpmedel
  • Vi använder Lärplattan för att dokumentera, söka information, lära oss om djur och naturen mm.

 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

 Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal m.m.

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via unikum om varför förskolan arbetar med valt dokumentation/ fokusområde. Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via bloggen och aktivt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Engagemang och intresserade barn och pedagoger.

 

Utvärdering.

Pedagogerna genomför lämpliga BRUK-enkäter och barnobservationer.

Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll.

Personallaget är ansvarig för att utvärdering görs.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: