Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rovdjur

Skapad 2017-04-26 08:41 i V Bodarna skola Alingsås
Arbete med faktatexter om rovdjur.
Grundskola 1 – 2 Svenska NO (år 1-3)
Under några veckor framöver kommer vi i klass ett och två på Västra Bodarna skola att arbeta med några av Sveriges vanligaste rovdjur. I arbetet kommer fokus att ligga på två saker: du kommer att få till dig fakta och diskutera kring rovdjuren samt att vi kommer träna på vad man ska tänka på när man skapar en faktatext där text, bild och rubriker samspelar.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi arbetar tillsammans med att lära oss om några av Sveriges rovdjur och hur man kan tänka när man skapar en faktatext som ska vara lätt för andra att ta till sig.

Konkreta mål:

-Du kommer att få lära dig grundläggande fakta om några av våra svenska rovdjur.

-Du kommer att få vara med och reda ut och förklara viktiga begrepp som man behöver kunna, dels för att kunna ta till dig fakta om djuren och dels för att själv kunna använda dessa ord och begrepp när du skapar egna faktatexter.

-Du kommer att få träna på och lära dig grunderna kring hur man kan lägga upp en faktatext där text, bild och rubriker samspelar.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-tillsammans med en kamrat utifrån en given faktatext om ett rovdjur skapa en presentation i Google där texten samspelar med bild och rubriker. Den färdiga presentationen läggs i "Uppgifter" här i denna planering. Ni kommer att få utgå från en färdig text. När Ni tillsammans skapar rubrik och underrubriker till Er text kommer Ni behöva använda de begrepp som vi gått igenom.

(Kunskapskrav i kursplanen för svenska: Eleven kan söka kunskap ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sitt budskap)

Undervisning:

Så här kommer undervisningen att gå till:

-Vi kommer att se filmer och diskutera det vi fått veta om de olika djuren.

-Vi kommer tillsammans att diskutera de ord och begrepp som är vanliga inom ämnesområdet samt vanligt förekommande i faktatexter om djur.

-Lärarna kommer att "modellera" (=visa) och undervisa i HUR faktatexter brukar se ut, vad de brukar innehålla och hur de kan byggas upp med hjälp av rubriker, text och bilder. Vi tittar tillsammans på några olika exempel.

-Vi kommer att arbeta med en uppgift, 2 och 2 (blandat 1:or och 2:or) där eleverna tillsammans får utgå från en given text om ett rovdjur och sedan dela upp denna i en presentation, sätta rubrik, underrubriker samt skapa bilder till. Presentationen som kommer att finnas på Google länkas till "Uppgifter" nedan.

 

Uppgifter

 • Skapa en faktatext i en presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: