👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2017-04-26 11:14 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Geografi
Landskapet vi lever i är format av ett möte mellan inre och yttre krafter på jorden. Vad är detta för krafter? Hur påverkar krafterna naturen och samhället? Det här är några av de frågeställningar vi möter inom avsnittet.

Innehåll

Syfte

Syftet med avsnittet är att eleverna ska utveckla förmågan att analysera hur jordens inre och yttra krafter påverkar naturen och samhället, dels i närområdet men också på andra platser på jorden.

Konkretiserade mål med avsnittet

Målet med undervisningen är att du ska lära dig

Jordens inre krafter

 • Hur jorndens inre är uppbyygt
 • Att jordskorpan består av plattor och vilka teorier som stöder detta.
 • Hur plattrörelserna påverkar jordytan och människornas livsmiljö.
 • Att ge exempel vilka konsekvenser ett vulkanutbrott och en tsunami kan ge upphov till

Jordens yttre krafter

 • Vilket mönster de yttre krafterna följer
 • Vad vittring är och kunna ge exempel på hur det påverkar naturen och människors liv
 • Hur vatten och vind som yttre kraft påverkar landskapet
 • Hur människan påverkar landskapet

 

Metod


Vi kommer tillsammans att se på flera filmer om jordens inre och yttre krafter.
Detta kommer följas upp med diskussioner om hur vi påverkas/påverkats av dessa krafter, både historiskt men också genom händelser i närtid.

Vi kommer att läsa flera kapitel i Digilär samt öva med instuderingsfrågor och uppgifter.

 

Området kommer avslutas med en examination i form av ett prov eller en tenta. Formen kommer vi att rösta om gemensamt.

Uppgifter

 • Inre & yttre krafter - provresultat

 • Inre & yttre krafter - provresultat

 • Prov - Inre & yttre krafter

 • Prov - Inre & yttre krafter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9