Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsorienterade ämnen

Skapad 2017-04-26 11:27 i Vittinge skola Heby
Terminsplanering -15
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Bild
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Vi kommer att ta reda på hur vi bor, hur vårt samhälle ser ut.

Innehåll

 

Här bor vi.

* Hur ser det ut i Sverige?

* Varför bor människor där de bor?

* Varför flyttar människor?

* Hur är vädret i Sverige?

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska diskutera utifrån bilder och texter samt själva söka svar och ställa frågor inom områdena i föregående avsnitt. Till hjälp använder vi oss av läromedlet; Boken om SO 1-3. 

  

Du kommer att få:

- se på filmer

- samtala, diskutera och resonera

- analysera och reflektera

- rita, skriva och läsa

 

Hur sker bedömningen?

Bedömning av elevens kunskaper sker fortlöpande under arbetets gång i t.ex. diskussioner, elevens reflektioner samt elevens texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: