Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - ett avlångt land

Skapad 2017-04-26 12:27 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap Svenska
Vad vet du egentligen om landet du bor i? I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker.Du kommer också lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp!

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • hitta och förstå information om Sverige med hjälp av olika typer av kartor
 • förstå kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala
 • kunna namn och läge på Sveriges landskap samt några orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • ge exempel på hur Sverige har förändrats av natur och människor
 • känna igen och namnge vanligt förekommande växter och djur i Sverige och kunna berätta något om hur de lever
 • hitta information om Sverige med hjälp av olika typer av källor, plocka ut viktiga fakta och skriva en egen faktatext
 • kunna muntligt presentera ditt arbete med hjälp av bl.a. bilder och kartor
 • förstå människors olika levnadsförhållande beroende på var i Sverige de bor
 • ge respons på kamraters arbeten och ta emot respons på egna arbeten

 

Arbetssätt och redovisning

 • Vi arbetar gemensamt med att skapa oss en övergripande bild av hur Sveriges ser ut genom diskutera, rita kartor, analysera och titta på film.  
 • Vi tränar på att leta fakta och rita kartor. 
 • vi tittar på relevanta filmer. 
 • Vi fördjupar oss parvis i ett landskap och sedan redovisar för klassen. 
 • Vi jobbar med olika uppgifter enskilt, i par eller i mindre grupper.Bedömning:

Efter att ha arbetat med Sverige ska du:

 • Ha grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi. 
 • Kunna använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker för att söka kunskap om Sveriges namngeografi. 
 • Kunna använda geografiska begrepp kopplat till Sveriges landskap.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda kartor

 • peka ut och namnge Sveriges landskap samt orter,berg,hav och vatten i Sverige

 • kunna ge exempel på hur Sverige har förändrats av natur och människor

 • känna igen och namnge vanligt förekommande växter och djur i Sverige och kunna berätta något om hur de lever

 • kunna hitta, läsa och förstå information om Sverige med hjälp av olika typer av källor, plocka ut viktiga fakta och skriva en egen faktatext

 • muntligt kunna berätta så att lyssnaren förstår och kunna samarbeta med andra människor

 • tillverka egna bilder

 


Reflektion-utvärdering

Vad är du nöjd med? Varför?

Vad har du lärt dig?

Vad kan du förbättra till nästa gång? Hur?

Vad kan vi som lärare förbättra till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: