Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2017-04-26 13:45 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Fysik Bild Svenska
Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. Astronomin kan spåras ända tillbaka till de tidigaste kända civilisationerna. Många viktiga upptäckter gjordes för tusentals år sedan med observationer, men det var först när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som ämnet utvecklades till en modern vetenskap.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att läsa faktatexter, arbeta med olika uppgifter och se på film. 

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Du visar att du nått målen genom att delta i våra diskussioner samt i  olika uppgifter. 

Reflektion-utvärdering

Hur bildades universum?

Hur tror du det skulle vara att arbeta och bo på en rymdstation?

Tror du det finns liv på andra planeter?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: