Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion F-3

Skapad 2017-04-26 14:37 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Ett arbete om religionerna: kristendom, judendom och islam.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vad handlar religion om? Vad är tror? Många människor i världen tror på en Gud eller flera. Många gånger grundar sig våra traditioner på den religion vi tror på. I detta arbete kommer du få lära dig om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och skillnader mellan religionerna, deras högtider, religiösa byggnader, berättelser och symboler.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Utveckla kunskap om religioner och andra livsåskådningar i egna samhället och på andra håll i världen.
 • Eleven ska uppmärksammas på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt

Beskrivning av arbetsområdet

Du kommer lära dig om kristendom, judendom och islam genom att:

 • se på film
 • lyssna på högläsning
 • läsa och faktatexter
 • sjunga psalmer

Du kommer lära dig om traditioner och olika heliga platser. Vi kommer studera likheter och skillnader i de tre religionerna.

Du kommer få bekanta dig med några berättelser ur Bibeln och sjunga några psalmer.

Vi kommer att diskutera livsåskådningar och moraliska frågor.

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer muntligt testa om du kan:

 • ge exempel på några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
 • beskriva några platser för religionsutövning.
 • enkelt återge några berättelser ur Bibeln.
 • känna till några av de vanligaste psalmerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Du kan nu:

Beskriva några platser för religionsutövning och koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: