Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i matematik för åk 1-3.

Skapad 2017-04-26 16:30 i Knutby skola Uppsala
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsmatris i matematik utifrån skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning, både muntligt och skriftligt. Samt övriga kunskapskrav i matematik för år 3.

Innehåll

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik för åk 1-3.

Godtagbara kunskaper ht åk 1
Godtagbara kunskaper vt åk 1,
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Godtagbara kunskaper vt åk 3
Taluppfattning
Talraden
Eleven räknar till 25.
Eleven räknar till 50.
Eleven räknar till 100.
Eleven räknar till 115.
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 3 och räkna till 12).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 40).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 79 och räkna till 101).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 996 och räkna till 1007).
Eleven kan räkna nedåt från 5.
Eleven kan räkna nedåt från 10.
Eleven kan räkna nedåt från 15.
Eleven kan räkna nedåt från 28 (stoppa vid 19).
Eleven räknar nedåt från 314 (stoppa vid 295).
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-5).
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10).
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-100).
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-200).
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-1500).
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 1-5).
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 1-10).
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 1-50).
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 0-200).
Eleven vet vilket tal som kommer före (talområde 0-1000).
Eleven kan hoppa 10-hopp (10-50).
Eleven kan hoppa 10-hopp (10-50).
Eleven kan hoppa 10-hopp (0-100).
Eleven kan hoppa 5-hopp (0-50).
Eleven kan hoppa10-hopp (112-172).
Antalskonstans
Eleven kan jämföra mängder (stora och små saker).
Eleven kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats.
Subitisering/Att se antal utan att räkna
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (3 och 4).
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (5 och 6).
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när hen bara sett dem i ett par sekunder (11).
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när hen bara sett dem i ett par sekunder (18).
Eleven vet vilket 10-tal som ligger närmast 59. Vet vilket 100-tal som är närmast 375. Vet vilket 1000-tal som är närmast 2089.
Namnge tal/kombinerar siffra och bild
Eleven kan para ihop sifferkort och tärningsbilder (1-6).
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (0-10).
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (10-100), (11-20).
Fler/färre
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 3),
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 6).
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13).
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15).
Eleven kan tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (20-100).
Uppdelning av tal
Eleven kan dela upp 5 föremål på ett sätt.
Eleven kan dela upp 5 föremål på fler sätt.
Eleven vet hur många föremål läraren har gömt i sin hand (dela upp talet 7-10).
Eleven vet hur många föremål läraren har gömt i sin hand (dela upp talet 10-19).
Minskning/skillnad
Eleven kan och förstår med hjälp av föremål minskning med 1 eller 2.
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse (0-20).
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse (0-100).
Hälften/dubbelt
Eleven kan dela upp 4 föremål så vi får lika många var.
Eleven kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi delade på 10.
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur hen tänker (6, 5, 4).
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur hen tänker (12, 50, 100, 15).
Eleven kan förklara hälften/dubbelt vad det betyder.
Talens grannar
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-15.
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-50.
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-100.
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-300.
Storleksordna tal
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-15.
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-100.
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-200.
Tallinjen
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (0-20).
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (0-20, 20-40).
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (10-30, 50-70).
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje med 5- och 2-hopp.
Dela upp tal
Eleven kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-10.
Eleven kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-15.
Beräkna
Addition
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200.
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200.
Subtraktion
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20.
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200.
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200.
Multiplikation
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20.
Division
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20.
Positionssystemet
Eleven förstår siffrors värde (ental, tiotal).
Eleven anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal).
Eleven förstår och kan ange siffrornas värde (ental, tiotal, hundratal, tusental).
Bråk
Eleven kan beskriva och namnge en halv och en fjärdel.
Eleven kan beskriva och jämföra en halv och en fjärdedel.
Eleven kan dela upp helheter i olika antal delar. Samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10.
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion 0-10.
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion och multiplikation (använder likhetstecknet på ett fungerande sätt).
Problemlösning
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift.
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift i flera steg.
Eleven kan lösa problemtuppgifter, samt rita eller skriva och berätta hur hen tänker.
Eleven kan redovisa problemuppgift med lämplig strategi, samt kunna avgöra om resultatet är rimligt.
Mäta
Tid
Eleven kan klockan hel samt veckodagarna.
Eleven kan halva klockslag.
Eleven kan kvart i och kvart över, uppskatta tid, samt månaderna.
Eleven kan beräkna enkla tidsskillnader (hel, halv, kvartar).
Eleven kan digital och/eller analog tid.
Mäta
Längd
Eleven kan jämföra och uppskatta längder och vet varför man mäter.
Eleven kan mäta med linjal, måttband och dyl. (m, cm) samt vet skillnaden på linje och sträcka.
Eleven förstår samband mellan meter och centimeter.
Eleven förstår och kan mäta begreppet omkrets.
Eleven kan jämföra areor samt skala i enkel förstoring och förminskning.
Mäta
Massa
Eleven kan jämföra massa genom att väga i händerna och vet varför man väger.
Eleven kan använda en balansvåg.
Eleven kan använda en balansvåg och förstår vikterna kg och g.
Eleven kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av massor (kg, hg och g).
Mäta
Volym
Eleven kan jämföra volym i olika kärl och vet varför man mäter volym.
Eleven kan jämföra volym i olika kärl och vet varför man mäter volym.
Eleven kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av volymer (l och dl).
Geometri
Eleven kan några vanliga lägesord.
Eleven kan namnen på de tvådimensionella formerna; cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Eleven kan rita vidare på en påbörjad symmetri.
Eleven kan beskriva två och tredimensionella former; kub, rätblock, klot, kon, cylinder.
Eleven kan bygga enkla tredimensionella figurer utifrån en instruktion.
Eleven kan beskriva likheter och skillnader mellan två- och tredimensionella former.
Statistik
Eleven kan göra en enkel tabell för att redovisa resultat.
Eleven kan göra och avläsa stapeldiagram.
Eleven kan tolka och göra egna stapeldiagram och cirkeldiagram.
Eleven kan resonera kring slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Mönster
Eleven kan följa ett upprepande enkelt mönster.
Eleven kan fortsätta en enkel talföljd. ex. 2-hopp.
Eleven kan fortsätta en talföljd. ex. 3-hopp.
Eleven kan tolka och fortsätta en talföljd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: