Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music

Skapad 2017-04-26 17:16 i Förslövs skola F-9 Båstad
En kort planering med fokus på hörförståelse och muntlig presentation.
Grundskola 9 Engelska
Listening to music is a great activity if you want to improve your english! For a couple of weeks we will be focusing on music, your favourite artists or genres. Of course we will be listening to a lot of music together, but you will also get a chance to present your favourite artist to a group of friends!

Innehåll

vecka 18 och 19

Konkretisering av målen

 • När du lyssnar på slags olika texter, såsom lärobokstexter, artiklar, låtar och filmer visar du att du förstår och kan tolka innehållet i olika engelska texter.
 • När du diskuterar kring texterna visar du att du kan återge och kommentera det som du har lyssnat på.
 • När du planerar och framför en muntlig presentation av en låttext och en artist/grupp visar du att du kan sätta ihop, bearbeta och framföra en muntlig framställning på engelska.
 • När du använder ordbok, omformuleringar och förklarar ord med hjälp av andra engelska ord visar du att du kan använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • När du genomför din muntliga presentation av en låttext visar du att du kan anpassa framställningen efter syftet, vem som är mottagarna och vilket som är sammanhanget. Det gör du bl a genom att vara tydlig och med hjälp av olika hjälpmedel som förstärker din presentation.

 

 

Undervisning

 • Vi lyssnar på gemensamma texter, filmer och hörövningar.
 • Vi arbetar med att bygga upp ordförrådet utifrån temat samt de texter vi arbetar med.
 • Vi tränar på att kommentera och diskutera det som vi har läst och lyssnat på.
 • Vi repeterar vad som kännetecknar en muntlig framställning av god kvalitet.
 • Vi arbetar med att planera och bearbeta en presentation i presentationsverktyget på I-pad. 

Bedömning

 • Din förmåga att lyssna och förstå genom att återge innehållet samt genom att tolka och kommenterar innehållet.
 • Din förmåga att planera, bearbeta och framföra en muntlig framställning.

Uppgifter

 • Music presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Hörförståelse åk 7-9

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla hörövningar avsedda för din ålder.
Du förstår några viktiga händelser i tal i måttlig tempo avsedda för din ålder. I svårare hörövningar har du ibland svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det väsentliga innehållet i tal i måttligt tempo. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för helheten.
Du förstår både helhet och detaljer i tal, även då det går lite snabbare.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör kortfattat för handling och personer i det du hör, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i det du har hört och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i det du hör.

En
Muntlig presentation av låttext

Presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du nämner något om låttexten men sammanfattar mest.
Du framför åsikter om låttexten med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter om låttexten med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter om låttexten med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation och anpassning till syfte och mottagare
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sätt kan ta till sig och förstå innehållet. Du strävar efter att titta upp och tala tydligt.
Din text är begriplig för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss an passning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Din text står på egna ben och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren. Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera det du vill säga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk - ordval
Du använder inte alltid ett fungerande språk för mottagarna ex. du använder slang och svordomar
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett reltaivt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.
Språk - meningsbyggnad och variation
Menings- byggnaden är enkel och ordförrådet knappt. Du gör en del fel genom att sätta in svenska ord eller direkt översätta svenska uttryck.
Du kan uttrycka dig på enkel engelska så att andra förstår. Menings- byggnaden är enkel och du använder vanliga ord som du har kunnat länge.
Du kan variera ditt språk med hjälp av ett relativt stort ordförråd och med meningar som börjar på olika sätt. Du gör en del grammatiska missar, men inget som stör förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt med flyt och variation. Ditt språk är grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck.
Bearbetning
Du gör inga försök att förbättra din text / framställning.
Du kan med hjälp bearbeta din text / framställning och förbättra innehållet och språket.
Du arbetar aktivt för att förbättra ditt språk. Du kan se vad som behöver förbättras i din text/muntliga framställning, men även ihop med lärare/kamrater rätta verb, ordval och uttryck. Du tränar på den muntliga framställningen.
Du kan förbättra din text på egen hand genom att hitta bättre uttryck, skapa flyt med hjälp av sambandsord och rätta grammatik. Du tränar och arbetar med både text och muntlig framställning i flera omgångar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: