Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal år 8

Skapad 2017-04-28 09:29 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu ska vi träna oss i konsten att övertala. Vi kommer under 3 lektioner att förbereda argumenterande tal och därefter ska talen hållas för klassen.

Innehåll

Centralt Innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

 Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

Uppgift: Skriva ett argumenterande tal, taltid 1,5-2 min

Tid till uppgiften 3 lektioner (28/4, 5/5, 8/5)

Datum för redovisning: 12/5 (ordningen kommer att lottas)

 

INSTRUKTIONEN FÖR UPPGIFTEN LIGGER I 8C SVENSKA, UNDERVISNINGSMATERIAL 

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav LGR 11

Ej aktuellt för uppgiften
E
C
A
Kommunicera
- skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kommunicera
- muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med i **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med i **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: