Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby Hinduism och Buddhism

Skapad 2017-04-28 10:43 i Stavby skola Uppsala
hinduism buddhism
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är karma? Vad handlar meditation om? Vilka likheter och skillnader finns mellan de stora världsreligionerna? Varför vill somliga bli munkar?

Innehåll

Detta ska göra:

Hinduism
Hinduismens ursprung och historia
Skrifterna - veda, upanishaderna, bhagavadgita, ramayana
Läran - Hur man ska leva, synen på världen och livet, gudarna, målet, kastsystemet
Vardag och högtid - tid, årets högtider, ceremonier i livet
Symboler

Begrepp: dharma, puja, moksha, brahman, reinkarnation, samsara, karma

Buddhism
Buddhismens ursprung och historia - Buddha
Skrifterna - tripitaka, dhammapada
Läran - den åttafaldiga vägen, de fyra sanningarna, målet, synen på människan, världen och Gud
Riktinigar - Theravada, Mahayana, Dalai Lama
Vardag och högtid - ceremonier i livet, buddhist ivardagen, årets högtider, tid
Symboler

Begrepp: vesak, meditera, munk, nirvana, den gyllene medelvägen, stupa, Buddha

Arbetssätt:
Arbete i boken, film och radioprogram, jämförelseuppgifter

Så visar du dina kunskaper:
Genom ditt deltagande på lektioner, diskussionsuppgifter, prov

 

Film:
ne.se - världsreligioner i sverige:Hinduism, världsreligioner i Sverige: buddhism
studifilmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Exempel på hur kunskap kan synas

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Kunskaper om Hinduism och Buddhism
Kunskaper om världsreligionerna
 • Re  E 9
Du kan beskriva grundtanken inom religionerna, vad man tror. Du kan ge exempel på skrifter och något vad de handlar om. Du kan beskriva flera handlingar i vardag och i livet och hur de går till. beskriva
Du kan förklara grundtanken och hur tron hänger ihop med skrifterna och livet man lever. Du kan ge exempel på hur tron kan märkas i ett par olika situationer. förklara och visa samband mellan
Du kan förklara grundtanken och hur tron hänger ihop med skrifterna och livet man lever. Du kan ge exempel på hur tron kan märkas i flera olika situationer. Du kan utifrån det du vet om om tron förutsäga ett rimligt sätt personen skulle kunna göra i en bestämd situation. förklara och visa samband och generella mönster
Jämföra religionerna
Resonera om skillnader och likheter
 • Re  E 9
Du beskriver en likhet eller olikhet, mer noga, genom att ge exempel. Du använder något perspektiv. enkelt
Du beskriver en likhet och en olikhet och förklarar dem. Likheterna och olikheterna är ur minst två perspektiv: platser och rum, tro, handlingar, liv, högtider utvecklat
Du beskriver flera likheter och olikheter och förklarar dem. Likheterna och olikheterna är ur flera olika perspektiv: platser och rum, tro, handlingar, liv, högtider välutvecklat
Beskriva hur hinduism och buddhism påverkat länderna där de finns
Beskriva hur religion påverkar samhället
 • Re  E 9
Berätta om någonting från religionen som påverkat samhället och hur det märks. enkla samband
Berätta om flera saker från religionen som påverkat samhället och hur det märks. Du skriver ur minst två perspektiv. utvecklade samband
Förklara flera saker som påverkat samhället och hur det märks. Du skriver ur flera olika perspektiv. välutvecklade samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: