Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa och hans söner

Skapad 2017-04-28 13:18 i Sollebrunns skola Alingsås
Gustav Vasa, hans söner och samtida händelser ute i Europa
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska
Du kommer att få insikt om hur Gustav Vasa påverkade Sveriges historia samt att få grundläggande kunskaper om hans och hans söners spännande liv. Dessutom vad några händelser ute i Europa ungefär samtidigt som Gustav Vasa levde.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med Gustav Vasa och hans påverkan på den svenska historien på 1500-talet. Dessutom hur några av hans söner påverkade Sveriges historia. Samtidigt som Gustav Vasa och hans söner hände det saker ute i Europa som du också kommer att få reda på.

 

Konkreta mål:

 • Gustav Vasa och hans liv
 • Hans äventyr i Dalarna
 • När han blev kung
 • Några av hans reformer
 • Hans barn och giftermål
 • Vasatiden
 • Samtida händelser ute i Europa

 

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att göra din Gustav Vasa bok utifrån de punkter som ska finnas med i bok.

Även din förmåga att skriva enkla eller utvecklade texter i den uppgift som är ett läxförhör.

 

Undervisning:

 • Titta på filmer
 • Göra anteckningar
 • Diskutera det vi sett och läst
 • Genomgångar 
 • Läsa i historieboken
 • Använda dator och undersöka själv
 • Göra en egen Gustav Vasa bok

 

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Uppgifter

 • Gustav Vasa och hans söner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Gustav Vasa

>>>
>>>
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vasatiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vasatiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: