Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan, tidtabeller och tidsskillnad

Skapad 2017-05-01 07:08 i Edsskolan Östhammar
I de här två kapitlen kommer du att få arbeta med tid, beräkna tidsskillnader och temperaturer, samt addition och subtraktion av högre tal.
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med klockan, tidtabeller och tidsskillnader.

Innehåll

Mål:

 • Kunna använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • Kunna läsa och skriva datum på olika sätt.
 • Kunna avläsa klockan digital och analog.
 • Kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
 • Kunna avläsa tidtabeller.

 Undervisning:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, då är det viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
 • Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i läroboken och med problemlösningsuppgifter både enskilt och gemensamt.
 • Efter arbetsområdet gör du en diagnos.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt skriftliga arbete under lektionerna.
 • Ditt resultat på test.
 • Din muntliga delaktighet i våra gemensamma diskussioner och problemlösningsuppgifter.

 

Matriser

Ma
Klockan, tidtabeller och tidsskillnad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan oftast använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan med säkerhet använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. Du kan även använda dig av det vid mer utmanande uppgifter.
Läsa och skriva datum på olika sätt.
Du kan med visst stöd läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Du kan läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Du kan med stor säkerhet läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Avläsa digital och analog tid samt
Du kan med visst stöd läsa och skriva analog och digital tid på ett korrekt sätt.
Du kan avläsa och skriva digital samt analog tid på ett korrekt sätt.
Du kan med stor säkerhet avläsa och skriva analog och digital tid.
Räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan med visst stöd räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag.
Du kan räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag och visar oftast hur du kom fram till svaret.
Du visar stor säkerhet när du räknar ut skillnad i tid mellan två klockslag och du visar tydlig tankegång.
Tidtabeller
Du kan oftast på egen hand läsa av tidtabeller.
Du visar att du kan läsa av tidtabeller.
Du kan med stor säkerhet läsa av tidtabeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: