👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva berättelse åk 3

Skapad 2017-05-01 11:44 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Beskrivning av mål, innehåll och bedömning i ämnet svenska under andra skolåret.
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer att arbeta med att skriva en berättande text.

Innehåll

TIll eleverna

Målet med arbetet är att 

 • du ska kunna skriva läsligt för hand
 • du ska kunna skriva och spara en text i Google Drive
 • du ska kunna stava vanliga ord som du använder ofta
 • du ska kunna skriva en enkel berättelse med tydlig handling
 • du ska kunna göra en eller flera bilder som passar till din textUnder arbetets gång kommer vi att:

 • arbeta med att beskriva föremål och bilder
 • skriva gemensamma och enskilda berättelser med och utan bilder
 • arbeta med "berättarbandet"
 • flera gånger ge varandra respons på berättelserna
 • träna på stavning av olika ord, "veckans ord"
Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • skriva en berättelse 
 • delta i arbetet med att göra berättelser tillsammans
 • ge respons till dina klasskamrater
 • göra bilder till berättelsen
 • spela in ett bildspel i iMovie
Vi kommer bedöma din förmåga att:

 

 • skriva så att andra förstår, för hand och på dator
 • ge respons på klasskamraters texter
 • stava vanliga ord som du själv använder
 • skriva en berättelse med tydlig handling
 • göra bilder som passar ihop med din text

Kopplingar till lgr 11 och kursplaner

Kunskapskrav i årskurs 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3