Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BIOLOGI MÄNNISKOKROPPEN

Skapad 2017-05-02 14:13 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8
Människan 2:0. Se text på G drive

Innehåll

Se text på G Drive.

Se bedömningsmatris under kunskaper.

Matriser

Matris Människokroppen 8

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 KROPPEN
Eleven ska på ett enkelt sätt beskriva hur kroppen får sin energi och nämna några delar som samverkar för att omvandla energi, tex hjärta cell blod.
Eleven beskriver på ett utförligt sätt hur kroppen utvinner energi till sin levnad. Elever visar hur olika delar i kroppen samverkar för att utvinna, överföra och utföra energiomvandlingar
Elever beskriver väl utförligt hur kroppens olika system samverkar för att utvinna energi. Eleven kan utförligt beskriva tex en matbits färd från utanför kroppen genom kroppen till utanför kroppen igen.
fungera
Eleven förstår att olika celler har olika funktioner i kroppen. Eleven kan beskriva vad som sker i cellen när den omvandlar föda till energi. Eleven kan beskriva vad som sker med restprodukterna
Eleven kan förklara vad som inträffar om cellen inte får tillgång till syre. Eleven kan väl utförligt beskriva förbränning med hjälp av kemiska tecken. Eleven kan förklara vad som sker när cellen får slut på energi.
genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
3
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: