Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt

Skapad 2017-05-02 14:48 i Diamanten & Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Eftersom vi på Nallen arbetar med våra olika nationaliteter på avdelningen så vill vi knyta ihop arbetet med respekt med detta! Vi ska prata om respekt i det dagliga arbetet med barnen, ta upp olika situationer som inträffar under dagen till diskussion med barngruppen. Vi vill att barnen ska respektera varandras olikheter och åsikter, kunna respektera ett nej från en kompis eller en vuxen. Lära känna ordet respekt och vad det betyder och innebär! Vårt mål är också att vi pedagoger ska ha "repektglasögonen" på och vara extra lyhörda för situationer som uppstår där begreppet respekt kan diskuteras.

 Aktivitet:

Vi kommer att prata om respekt i det dagliga arbetet med barnen. Diskutera olika händelser som uppstår under dagen. Vi kommer att prata mycket om att respektera varandras olikheter och åsikter och knyta ihop detta med vårt tema. Vi kommer att använda oss av Barnkonventionens material om "Allas lika värde", titta på tvprogram och program från UR som tar upp ämnet samt barnböcker. Under skräpplockarveckan på förskolan pratar vi om allemansrätten och respekt för naturen och barnen får genom matråd och önskevecka inflytande över en veckas matsedel.

Respekt är något vi hela tiden arbetar med och vi knyter ihop detta med vårt tema om våra olika nationaliteter.

 När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar extra med detta på Nallen och förskolan Diamanten under maj-juni. Den största delen av arbetet är  att uppmärksamma situationer i vardagen där vi kan diskutera ordet respekt tillsammans med barnen.

Vi vill att alla ska känna sig respekterade, få sin röst hörd och förstå allas lika värde!

 

Resultat - hur blev det?

Vi vuxna har haft våra "respektglasögon" på oss och försökt att uppmärksamma situationer där begreppet respekt kan diskuteras tillsammans med barnen! En del barn har tagit  till sig vad begreppet betyder och använder själva ordet. Vi ser att de har förstått innebörden av ordet eftersom de själva tar upp det i olika situationer. I vårt arbete med våra olika nationaliteter ser vi att barnen respekterar varandras olikheter och gärna vill lära sig om varandras ursprung och modersmål, de frågar vad ord heter på olika språk och pratar om att alla är lika mycket värda oavsett!

Att respektera ett nej från ett barn eller en vuxen är något vi behöver arbeta vidare med men vi har kommit en bit på vägen!

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: