Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism

Skapad 2017-05-02 15:44 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Fysik
Det här avsnittet handlar om elektriska kretsar, elektromagneter och om olika elektriska maskiner såsom transformator, elmotor och generator. Vi kommer också tala om energi och de olika energislag vi har i Sverige. Hur vi kan vi i Sverige producera energi på ett för miljön hållbart sätt? Få kännedom om elsäkerhet och hur man kan förebygga olyckor vid hantering av elektricitet.

Innehåll

PLANERING             7 Fysik, Kemi och Biologi

 A. MÅL OCH BEDÖMNING

 1. Övergripande Mål
  Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att :

        Fysik:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

       Kemi:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

       Biologi:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, (Skolverket LGR 11).
 1. Kunskapskraven

          Se bedömningsmatris på Fronter samt i Unikum

 B. OMRÅDESBESKRIVNING

 

 1. Centralt innehåll:

       Fysik

 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

       Kemi

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

       Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsu­ment och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 1. Du skall kunna:
 • Förklara vad sambandet är mellan spänning, ström, resistans och effekt.
 • Använda ovanstående begrepp i vardagliga situationer.
 • Du skall förstå faran med att hantera strömförande föremål och hur du kan förebygga riskerna som finns.
 • Du skall kunna förklara sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur man utnyttjar denna kunskap.
 • Förklara hur vi producerar el i Sverige och utomlands.
 • Förklara hur vi får energi från Solen och hur vi kan lagra denna energi.
 • Vilka olika för och nackdelar som finns med olika energislag.
 • Förklara hur vi kan skapa en hållbar utveckling utifrån elproduktion och elanvändning.

 

 1. Metod för att nå målen:

       Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper.
       Du kommer få arbeta med laborationer i skolan. Du kommer kunna läsa teori i böcker. Genomgångar
       finns på power points så du kan gå tillbaka och repetera i egen takt.

C. UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner samt skriftliga prov att visa ditt lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ellära och energi år 7 ESN_MLT 2017

Fysik, kemi och biologi - Ellära och energikällor

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Kunskapskrav för Fysik
- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla mo¬tiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och sam¬hälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kunskapskrav för Fysik
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Kunskapskrav för Fysik
- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveck-ling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Kunskapskrav för Kemi
- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Kunskapskrav för Biologi
-använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: