Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt åk 1

Skapad 2017-05-02 17:53 i Östra skolan Falun
Ett samhällsorienterade tema om aktuella nyheter.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt. Därefter kommer vi att diskutera vad vi har sett och hört. Du kommer också att träna på att skriva om det du sett och hört.

Innehåll

Mål att sträva mot

 1. Få kunskaper om händelser i Sverige och världen.
 2. Lära sig nya ord i samtal och diskussion med pedagog.
 3. Utveckla sin förmåga att vara aktiv på arbetspasset.
 4. Utveckla sin förmåga att skriva om det eleven sett och hört på Lilla Aktuellt.

Konkreta mål till eleven

 1. Du ska ges möjlighet att utveckla dina förmågor att reflektera och analysera aktuella nyheter (bilder, tv).
 2. Du som elev ska få möjlighet att öva på att skriva om det du sett på programmet.
 3. Du som elev ska få öva att se sammanhang och konsekvenser utifrån nyheter.
 4. Du som elev ska få möjlighet att jämföra egna erfarenheter med aktuella nyheter.
 5. Du ska ges möjlighet att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Bedömning

1. Att du kan återge fakta i samtal med pedagog efter att vi sett Lilla Aktuellt.
2. Att du även kan återge fakta från Lilla Aktuellt både muntligt och skriftligt.
3. Att du kan föra diskussion där du visar på kopplingar till egna erfarenheter och upplevelser utifrån Lilla Aktuellts nyheter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: