👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2017-05-02 21:34 i Nolbyskolan Alingsås
Detta är en mall som du kan kopiera till dig själv för att få de rubriker som ska användas då du skapar en LPP här i Unikum. Då du har gjort din första LPP med dessa rubriker kan du använda din egen LPP som mall nästa gång. Under varje rubrik står en kort beskrivning av vad som ska vara med under respektive rubrik. Mallen är framtagen av Värmdö kommuns rektorers utvecklingsgrupp i samråd med Helena Moreau höstterminen 2011. Som övergripande rubrik väljer du "LPP:" och namnet på arbetsområdet/ämnet. Tänk på att radera ordet "Kopia" som alltid står före rubriken då du har kopierat en LPP. Här till höger markerar du "Grundskola" och ämne/ämnen. Tänk på att när du tilldelar en LPP till en klass kommer LPP:n att synas under alla de ämnen som du har valt. Så ofta är det bra att endast markera ett ämne. Lycka till! PS: Hör gärna av dig till kommunens IUP-utvecklare (Annika Hofsten och Cecilia Dufva) med frågor.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska är ett språk som talas av väldigt många människor ute i världen. Genom att lära dig mer engelska kan du lättare få förståelse för- och kommunicera med människor i andra länder. Du kan berätta om dig själv och ditt liv och du kan också få större kunskap om andras liv. Möjligheten att kunna resa, studera och arbeta på andra platser än i Sverige kommer att öka.

Innehåll

 Syfte

Under år 5 kommer vi att träna på att göra oss förstådda och förstå engelska i både tal och skrift.

Under detta året är syftet att du ska bli säkrare på att uttrycka dig på olika sätt t.ex. genom att använda omskrivningar eller förklara ord när vi inte hittar rätt ord. 

Genom att träna på uttal, bygga upp ett ordförråd och  träna på grammatik kommer du bli säkrare på att använda din engelska på olika sätt. 

Du kommer att förstå varför engelska är ett så viktigt språk att lära sig att kunna använda. Hur många människor kan använda engelska , egentligen? 

 

Undervisning

Läromedlet Champ 5 är utgångspunkten i vårt arbete. Vi kommer även att arbeta med skönlitteratur som t.ex. The Magic fFnger av Roald Dahl. 

Vi tränar på att läsa olika typer av texter, att förstå och tolka dess innehåll. 

Genom att lyssna på talad engelska i olika medier som ex. film, musik och hörövningar tränar vi vår förståelse.

Vi skriver olika typer av texter där vi tränar på att uttrycka oss och utveckla såväl vårt ordförråd som förmågan att förmedla ett innehåll.

Vi tränar även på isolerade grammatikövningar såväl skriftligt som muntligt. 

Olika former av muntliga övningar som t.ex. samtal, dialog, återberättande och sketcher är ett återkommande inslag för att skapa självförtroende och säkerhet i talad engelska. 

 

Bedömning

Du visar din kunskap och dina förmågor genom att vara aktiv under lektionstid.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- förstå talad och skriven engelska, då du återberättar innehållet i en text. 

- kommunicera och uttrycka dig i såväl tal som skrift, när du läser upp din skönlitterära text som du har skrivit. 

- jämföra ditt eget liv och dina erfarenheter med människors vardagsliv i engelskspråkiga länder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 4-6

Lyssna och förstå

Ej visat ännu
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten i innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Läsa och förstå

Ej visat ännu
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Skriva

Ej visat ännu
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven behöver stöd för att formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till relativt sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Tala

Ej visat ännu
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven behöver stöd för att formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Livsvillkor, kultur och samhällsfrågor i engelsktalande länder.

Ej visat ännu
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven behöver stöd för att kunna kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och för att kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Språkutveckling utifrån olika medier

Ej visat ännu
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Eleven behöver stöd för att välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Eleven kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Eleven kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda sig av materialet i egen produktion.