Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolution

Skapad 2017-05-03 10:20 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Amerikanska revolutionen, orsaker, händelse, konsekvenser.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer du att läsa fakta om amerikanska revolutionen. 

Konkreta mål

Eleven ska kunna beskriva hur amerikanska revolutionen gick till.

Eleven ska kunna resonera kring vad en revolution är och man gör revolution.

Eleven ska kunna diskutera vilken påverkan revolutionen hade på bildandet och utvecklingen av dagens USA.

Individuellt fokus

Ta ställning i en fråga och argumentera för din sak.

Bärande begrepp

 

Revolution

Koloni

Grundlag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Revolutioner

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna beskriva hur amerikanska revolutionen gick till.
Eleven ska kunna resonera kring vad en revolution är och man gör revolution.
Eleven ska kunna diskutera vilken påverkan revolutionen hade på bildandet och utvecklingen av dagens USA.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: