Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var kommer maten ifrån?

Skapad 2017-05-03 11:39 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Mall för LPP
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att ta reda på var maten som vi äter kommer ifrån.

Innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du kan beskriva några enkla näringskedjor (vem som äter vad).

Du visar att du nått kunskapskravet genom att pussla ihop näringskedjor och beskriva vem som äter vad.

Du kan beskriva fotosyntesen (hur växterna gör för att få näring).

Du visar att du nått kunskapskravet genom att berätta om fotosyntesen utifrån en bild.

Du kan ge exempel på livscykler hos några växter (från frö till frukt).

Du visar att du nått kunskapskravet genom att berätta om en växts livscykel.

Du kan säga namnen på några djur och växter som finns på bondgården.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva rätt namn under bilder på växter och djur.

Du kan beskriva hur den mat vi äter påverkar miljön och ge förslag på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt när vi diskuterar mat och hållbar utveckling.

Du kan säga namn och läge samt jämföra storleken på världsdelarna.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva in världsdelarna på en karta.

Du kan göra enkla undersökningar och experiment med växter.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt när vi sår och planterar.

Du kan dokumentera dina undersökningar och experiment.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva och rita.

Arbetssätt 

Vi kommer att lyssna på genomgångar.

Vi kommer att läsa texter och titta på bilder.

Vi kommer att titta på film.

Vi kommer att så och plantera.

Vi kommer att skriva och rita hur vi gjorde och vad som hände.

Vi kommer att söka information på internet.

Vi kommer att diskutera.

Vi kommer att titta på jordgloben och på kartor.

Reflektion

Var kommer maten som vi äter ifrån? Kommer den ifrån växtriket eller djurriket? Kommer den ifrån Sverige eller ett annat land?

Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling genom att välja vilken mat vi äter?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: