Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Islam vt 17

Skapad 2017-05-03 12:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetsområdet om islam ska eleven kunna:

 • förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom islam.
 • se likheter och skillnader mellan islam, judendom och kristendom
 • beskriva hur religioner kan påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden.

Undervisningen

Vi jobbar med textläsning, har genomgångar. 

Eleverna skriver en uppsats som byggs på varje vecka med nya kapitel.

Bedömning

Bedömningen inriktas på följande:

- Elevens förmåga att 

 • Beskriva och förklara. Här ska man försöka förklara varför och se övergripande mönster inom religionen.
 • Jämföra. Här ska man försöka utveckla, förklara och ge exempel i sina resonemang.
 • Se samband mellan religion och samhälle. Här ska resonemangen utvecklas och underbyggas med exempel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion: Islam

---------------------->
---------------------->
---------------------->
Faktakunskaper
Du beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta uttryck och handlingar i islam.
Du förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta uttryck och handlingar i islam.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta uttryck och handlingar i islam.
Jämföra
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Samband religion och samhälle
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: