Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påverkan och makt 8CD

Skapad 2017-05-03 12:09 i Domnarvets skola Borlänge
En 4 veckors kurs om makt och påverkan. Kursen tar sin början i samhället, sen politiken och styret för att titta på den tredje statsmakten media med källkritiska ögon.
Grundskola 8 Samhällskunskap
De tre statsmakterna - att påverkas eller påverka, vem har makten om dina och andras åsikter? Bärande grundbegrepp: Politik, styre, media, makt och källkritik.

Innehåll

Under 4 veckor ska vi undersökas hur vårt samhälle och dess medborgare påverkas och vem som har makten över våra åsikter (opinionen). Vi kommer att undersöka orsaker med – Vad, var, när, vem, hur, varför? Vi kommer titta på flertalet frågor med källkritiska ögon och fundera på vilka påverkan medier har samt vad det får för konsekvenser (följder och åtgärder, sociala, ekonomiska, politiska, juridiska, positiva, negativa). Kan vi se några samband och uttrycka våra egna åsikter men samtidigt vara källkritiska till det material vi använder?

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • delta på lektioner i övningar, uppgifter och diskussioner
 • göra en analytisk uppgift med en del källkritik
 • få göra äldre nationellaprovs uppgifter på lektionerna
 • delta i en diskussion om ämnet muntligt med förutbestämda frågor.

Till din hjälp får du:

 • föreläsningar kopplat till ett föreläsningshäfte i Power Point format
 • centralbegreppsordlista
 • filmer
 • instruktioner till inlämningsuppgift.

Vi kommer att arbeta enligt följande tidsplan (som kan komma att revideras under tiden):

 

8C Måndag/ 8D Tisdag 

8D Onsdag/ 8C torsdag 

Fredag 8CD 

HEL/Läxa

V 1 (19) 

 V. 18 Fredag Intro Påverkan och makt

V. 19

Samhälle, makt , politik, demokrati, uppgift 

(D vikarie och uppgift)

Samhälle, makt , politik, demokrati, uppgift 

Direkt och indirekt demokrati, styrelseskick, diktatur   

Direkt och indirekt demokrati, styrelseskick, diktatur, Möjligt med tid till uppgift   

-Se film!  

Kommun, stat , landsting, EU 

V 2 (20) 

Politik/Ideologier

+ vald uppgift 

 

Politik/Ideologier 

Vem bestämmer vad, vald uppgift   

Vem bestämmer vad LÄXA- film, NP-uppgifter,  

-Vald uppgift 

V3 (21) 

Påverkan opinionsbildning den tredje statsmakten - medier 

8C

Viralgranskare/Källkritik 

Viralgranskare/Källkritik

LOV Torsdag

 

 LOV

-Vald uppgift 

V4 (22) 

Filterbubblan + NP uppgifter 

Ev. Diskussionstest

 

NP uppgifter +  vald uppgift  

NP uppgifter + vald uppgift

-Valda uppgift 

-Spela in diskussion om du varit frånvarande 

 

 

Uppgifter

 • Allt material du behöver samt läxfilmer utan inloggning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: