Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2017-05-03 12:47 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Läsa och skriva noveller.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur skriver man en novell? I detta arbetsområde tränar du på detta.

Innehåll

Syfte

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Centralt innehåll

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Konkretisering av det centrala innehållet

Bli medveten om vad som kännetecknar en novell samt skriva en novell.

Arbetssätt

* Genomgångar (t ex av vad som kännetecknar en novell och på vilka sätt den kan vara uppbyggd)

* Skriva en egen novell.

Redovisningsformer

* Inlämning av egen novell senast torsdagen den 18 maj.

Uppgifter

 • Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris novell

E
C
A
Innehåll
Du följer i huvudsak instruktionerna för texttypen novell.
Du följer instruktionerna för texttypen novell relativt väl.
Du följer instruktionerna för texttypen novell väl.
Du redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser.
Du förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem.
Du förmedlar, tolkar och värderar upplevelser.
Du gör enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Du gör utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Du gör tvecklade och nyanserade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Språk
Språket (ordval och formuleringar) följer i huvudsak uppgiftens krav.
Språket (ordval och formuleringar) följer uppgiftens krav och är varierat.
Språket (ordval och formuleringar) följer väl uppgiftens krav och är både varierat och träffsäkert.
Stavfelen stör ej textförståelsen.
Stavar relativt rätt.
Stavar rätt.
Tempusfelen stör ej textförståelsen.
Du använder tempus i huvudsak korrekt.
Du använder tempus korrekt.
Struktur
Texten är enkelt uppbyggd och har en tydlig struktur.
Texten är uppbyggd så att du skapar sammanhang på andra sätt än bara kronologiskt berättande, t.ex. tillbakablickar och parallellhandlingar.
Texten är uppbyggd så att du skapar sammanhang på andra sätt än bara kronologiskt berättande, t.ex tillbakablickar och parallellhandlingar. Du har ett säkert upplägg av texten som bygger upp spänning och engagemang för läsaren.
Du använder styckeindelning.
Du använder styckeindelning korrekt.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: